Úvod

Automatické obchodní systémy (ang. Expert Advisors, EA) jsou programy, které umožňují na základě předem definovaných podmínek vstupovat a případně vystupovat do trhu. Není nutné tedy několik minut nebo hodin čekat na potvrzení obchodního signálu a rozmýšlet, zdali aktuální situace splňuje podmínky pro otevření obchodu, které si obchodník předem určil. Pro tyto situace lze využít právě možnosti automatického obchodování. Pokud dokáže obchodník přesně definovat podmínky pro otevření, úpravu a uzavření daného obchodu, pak lze tato pravidla přenést do jednotlivých příkazů a program poté neustále vyhodnocuje aktuální situaci na trhu. V případě, že jsou dané podmínky splněny, tak program dokáže automaticky vstoupit do trhu s přesně stanovenou velikostí pozice a úrovněmi Stop Loss a Take Profit. Obchodník se tak může věnovat jiným činnostem, a pokud má tuto strategii dostatečně otestovanou, může případně nechat pracovat automatický systém zcela samostatně.

Pochopitelně lze nastavit i možnost pouhého upozornění dané tržní situace a poté obchodník má dostatek času pro vyhodnocení platného obchodního signálu a příkaz případně podat manuálně.
V zásadě jsou dvě cesty jak využívat automatické obchodní systémy. Jednak existuje velké množství tzv. komerčních automatických systémů, které se můžete získat za určitý poplatek. Tento poplatek může být jednorázový (doživotní licence), nebo pravidelný např. na měsíční bázi. Zpravidla se tyto automatické systémy prodávají jako tzv. black box, tedy tvůrci si chrání vlastní know how strategie a koncovým uživatelů prozradí jenom základní obrysy strategie. Druhou variantou je tvorba vlastní automatické strategie. Velká překážka této varianty je znalost programovacího jazyka MQL.