Poučení o riziku

Prosím čtěte důkladně!

Informace na stránkách domény www.FLEKTRADING.cz mají primárně informační charakter a veškerý poskytovaný software slouží pouze jako pomocník neboli pomůcka při realizaci obchodů. Spuštění pomůcky pro realizaci obchodů je pouze na svobodném a dobrovolném rozhodnutí každého investora. Všechny obchody na finančních trzích nesou riziko kapitálových ztrát, a tedy i obchodovaní na burze nebo forexu je spojené s rizikem ztráty vložených finančních prostředků. www.FLEKTRADING.cz neručí za jakékoliv ztráty způsobené použitím pomůcky pro automatickou realizaci obchodů. Používání softwaru je dobrovolné rozhodnutí každého obchodníka, který musí rozumět a akceptovat případné riziko, které je v případě obchodování na burze a kapitálových trzích s použitím finanční páky skutečně velice vysoké!

I když se snažíme publikovat co nejaktuálnější nastavení – dochází často ke změnám situace na trhu a tak testy minulého období nejsou zárukou pro budoucí ziskové výsledky.

Naše doporučená nastavení pro publikovaný software mají pouze informativní charakter a jejich funkčnost musí každý investor před spuštěním ve své obchodní platformě důsledně prověřit a upravit dle svého svobodného názoru. www.FLEKTRADING.cz také nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky u poskytovatele VPS serverů a už vůbec nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky obchodní platformy. Je třeba si uvědomit, že www.FLEKTRADING.cz není investiční firma ani licencovaný broker – obchody realizované softwarovým pomocníkem se vždy realizují pouze v platformě brokera s kterým má investor uzavřenou smlouvu a veškeré problémy s funkčností platformy je třeba řešit pouze s brokerem samotným. www.FLEKTRADING.cz také nenese žádnou odpovědnost za případné chybné otevření nebo zavření obchodů v obchodní platformě brokera – software pro realizaci obchodů neustále podléhá vývoji a tak je třeba případné chyby očekávat.

www.FLEKTRADING.cz také neposkytuje žádné investiční poradenství, můžeme pouze vyjádřit svoje osobní názory, které můžeme kdykoliv dle aktuální situace na trhu měnit. www.FLEKTRADING.cz není licencovaný obchodník s cennými papíry a ani forex broker. www.FLEKTRADING.cz pouze poskytuje software pro automatickou realizaci obchodů, který investorům slouží pouze jako pomůcka! Spuštění a vypnutí této obchodní pomůcky je svobodné rozhodnutí každého investora a dříve než se rozhodne této obchodní pomůcky využít – musíte vědět jaké je riziko spojené s jejím spuštěním!

Používání obchodních pomůcek nabízených na portálu www.FLEKTRADING.cz je riskantní a není vhodné pro každého. Pokud nerozumíte rizikům spojeným s aplikováním tohoto speciálního softwaru v platformě brokera – NIKDY SYSTÉM DO PLATFORMY NEVKLÁDEJTE A UŽ VŮBEC NIKDY POMOCÍ NĚJ SVÉ OBCHODY NEREALIZUJTE! SOFTWARE VŽDY OTESTUJTE POMOCÍ BACK-TESTU AŤ MŮŽETE ODHADNOUT PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ VÝSLEDKY DLE HISTORICKÝCH DAT, KTERÉ ALE NIKDY NEBYLY A NIDKY NEBUDOU ZÁRUKOU BUDOUCÍHO FUNGOVÁNÍ POMOCNÍKA! NASTAVENÍ VŽDY UPRAVTE DLE SVÉHO NEJLEPŠÍHO DOBROVOLNÉHO ROZHODNUTÍ. INVESTOR, KTERÝ SI PŘEJE POMOCNÍKA TESTOVAT NEBO JINAK VYUŽÍVAT JE POVINEN SE SEZNÁMIT SE VŠEMI VÝŠE SEPSANÝMI SKUTEČNOSTMI A SAMOTNOU ŽÁDOSTÍ O ZASLÁNÍ OBCHODNÍHO POMOCNÍKA PROHLAŠUJE, ŽE VŠEMU V TOMTO POUČENÍ O RIZIKU DO POSLEDNÍHO PÍSMENE ROZUMÍ A SE VŠÍM BEZEZBYTKU SOUHLASÍ.