AOS

Automatický/automatizovaný obchodní systém (AOS) je jakákoli strategie, která se vykonává nezávisle na vašem rozhodnutí, nicméně podle vámi zadaných pravidel. Není proto nutné sledovat celý den trh a čekat na signál, AOS to udělá za vás. AOS je ve své podstatě shluk pravidel, která definují vstupy a výstupy z trhu a program poté sám zadává příkazy na trh. Systém může být postaven prakticky na čemkoliv, co vám funguje. Například systém, který vstupuje a vystupuje na základě křížení klouzavých průměrů, svíčkových formací, arbitráže, korelace apod.